Arild Lindberget i Stora Enso

Arild Lindberget i Stora Enso Skog AS.

Arild Lindberget jobber i Stora Enso Skog AS og har kontor på Vestmo Tømmerterminal i Elverum. Stora Enso kjøper inn virke, og nærmere 50 % av Norges årlige massevirkeleveranse går til industrien i Karlstad. Dette er massevirke som hovedsaklig kommer fra skogbrukets organisasjoner.

– Jeg kjøper også tømmer direkte fra skogeiere, og det er dette som er min primære jobb, sier Arild. Sagtømmeret omsettes i stor grad ved norske sagbruk, mens massevirket kjøres til terminal for videre transport med jernbane til Karlstad. Vi tar selvfølgelig også på oss alt av oppdrag innen skogkultur.

Lindberget påpeker at det er vesentlig å ha en skogbruksplan som er oppdatert.
– Spesielt er det viktig å ha kontroll på og oppdateringer i orden med alt som har med plantefelt og ungskog å gjøre. Det er dette som danner grunnlaget for fremtidige inntekter.

– Årene går fort, og når vi vet at skogen kan vokse 30 til 50 cm i høyden i året, skjer det mye på kort tid. Det gjør det også viktig å kunne oppdatere en plan jevnlig, derfor anbefaler vi en digital skogbruksplan, enten det er Alma, Pan eller annet verktøy, konkluderer Arild.

Ønsker du å bestille ny skogbruksplan?

Last ned bestillingsskjema som PDF

Søknad om statsstøtte må også fylles ut:

Last ned søknadsskjema LDIR

Skjemaene skal sendes til Mjøsen Skog.