Author: admin

Statusrapport juni 2017

Fototaksten pågår for fullt og halve prosjektarealet er ferdig registrert. Se fremdriften på Mjøsens hjemmesider, www.mjosen.no klikk inn på skogbruksplan – takstprosjekter – Elverum og Våler. Den 24. mai gjennomførte vi oppstartdag markarbeid, der...

Skogbruksplaner for 850 000 dekar er bestilt!

Vi har tatt en prat med prosjektleder Rune Glæserud i Mjøsen skog. Han kan fortelle at fellestakstprosjektet med nye skogplaner i Elverum og Våler er nå i full gang. Tilbudet ble sendt ut i...

Randi Østhagen er med!

Randi Østhagen bor på eiendommen Lille Rismyr i Nordskogbygda – Elverum kommune. Hun tok over eiendommen i år 2000 etter en onkel. Bruket har i underkant av 600 mål skog og ca 40 mål...

Ove Borg er med!

Ove Borg er skogbruker på eiendommen Væringsåsen i Hernes, retning Nordskogbygda. Gården har ca 5000 mål skog, og drift av skogen har vært en av Oves hovedbeskjeftigelser i mange tiår. Han har bestilt nye skogbruksplaner,...