Brede Rogstadkjærnet er med!

Brede Rogstadkjærnet og samboer
Sissel Anita Finstad.

Brede Rogstadkjærnet var raskt ute med å bestille nye skogbruksplaner. Han driver eiendommen Aslakrud Gård (ca 1600 dekar) på Braskereidfoss i Våler kommune. Brede er 30 år, altså av det vi kan kalle «den yngre garde» skogeiere, og er utdannet forstkandidat fra UMB.

Den unge heltidsbonden skjønte raskt at tilbudet om nye skogbruksplaner ville være et godt strategisk grep for framtida.
– Det er viktig å ha en god oversikt over hva man har av skog på sin eiendom, samt en oversikt over hvilke tiltak man bør gjennomføre de nærmeste årene. Det er også en stor fordel med å få planen digitalisert over til Alma, slik at man videre kan oppdatere tilstanden på skogen.

De nye skogbruksplanene vil med andre ord ikke bli utdatert med det første: I og med at materialet legges opp digitalt kan skogbruksplanene også oppdateres og vedlikeholdes digitalt i årene som kommer. Informasjonen legges tilgjengelig for skogeieren i en portal på internett (Allma). Brede tilhører en generasjon skogeiere som selvfølgelig er komfortabel med bruk av teknologi og internett.
– Elektroniske skogbruksplaner er et fleksibelt verktøy for skogeieren, sier Brede. Han tror at denne type planer blir et viktig konkurransefortrinn for norsk skogbruk i framtida.
– De vil gjøre det mulig og planlegge gode og effektive behandligstiltak i skogen på en meget rimelig måte, påpeker han.

Ønsker du å bestille ny skogbruksplan?

Last ned bestillingsskjema som PDF

Søknad om statsstøtte må også fylles ut:

Last ned søknadsskjema LDIR

Skjemaene skal sendes til Mjøsen Skog.