Elin og Kai Østeberg er med!

Elin og Kai Østeberg fra Våler

Elin og Kai Østeberg skal ha nye skogbruksplaner. De bor på og driver Nedgarden i Våler i Solør. Eiendommen er totalt er på ca 3500 mål. Kai har landbruksutdanning, og har gått på Storsteigen landbruksskole. Elin er utdannet innen transportteknikk, og har gått på Gjøvik tekniske fagskole.

Som de fleste andre skogeiere opplever ekteparet at eksisterende skogbruksplan begynner å gå ut på dato.
– Grunnlaget er gammelt, og hvis vi ikke husker feil så ble den oppdatert siste gang for over 10 år siden, sier Kai.

Til daglig jobber Kai som sjåfør hos Kjernlie AS hvor han kjører daggamle kyllinger ut til produsenter. Selv med full jobb blir det mange timer på gården, og det er særlig skogsdrift som ligger hans hjerte nært. Gården har en driftsbygning med rugeegghøner, og det er der Elin har sitt daglige virke. De har tre gutter sammen, i tillegg til at Kai har en sønn fra før. Og nå har det til og med blitt barnebarn. Elins foreldre er fortsatt spreke, og faren hennes bidrar i stor grad i gårdsarbeidet. De har et nært samarbeid med naboen, og merker at guttene begynner å bli store og kan hjelpe til i stor grad.

Kai var på informasjonsmøte om nye skogbruksplaner da det ble avholdt på Heia Hotell.
– Jeg skjønte straks at dette var en gylden mulighet til å modernisere og komme ajour med skogplanarbeidet, sier han. Det har skjedd mange endringer i skogen vår de siste årene. Dette blir jo nå med videre i ny plan. Vi er interessert i å drive aktivt skogbruk, og ser på skogen som en viktig ressurs på gården.

Ekteparet Østeberg føler seg sikre på at den nye skogplanen vil være et nyttig verktøy for nettopp dette, og vil gjøre det enklere med effektiv og rasjonell drift i fremtiden. Og sist men ikke minst: Det er en stor fordel med den nye planen at den kan oppdateres digitalt. Det vil forhindre at den er utgått på dato igjen om 10 år fra nå.

Ønsker du å gjøre som Elin og Kai og bestille ny skogbruksplan?

Last ned bestillingsskjema som PDF

Søknad om statsstøtte må også fylles ut:

Last ned søknadsskjema LDIR

Skjemaene skal sendes til Mjøsen Skog.