Gjermund Nyløkken i SB Skog

Gjermund Nyløkken – SB Skog

Gjermund Nyløkken er driftssjef for SB Skog i Østerdalen. I området omsetter de omtrent 50.000 kubikkmeter årlig. Hos SB Skog ser de også med positive øyne på at skogeiere i Elverum og Våler nå kan bestille nye og topp moderne skogbruksplaner.

Hvilke fordeler innebærer det for DERE at skogeierne har gode og oppdaterte skogbruksplaner?
– Det gir oss gode oversikter over skogen. Hvor finner man hvilken type skog? Og hvor mange kubikk er anslått innenfor det aktuelle området? Alt i alt vil dette spare mye tid i planleggingsprosessen, sier Nyløkken.
– I tillegg får vi også informasjon om alle miljøelementer som finnes på eiendommen, de såkalte MiS-figurene.

Den digitale skogbruksplanen som skogeierne mottar nå vil være rask og enkel å bruke. Skogeierne får gode muligheter til å ajourføre planen, mye enklere enn i mange av de gamle planene.
– Nå har skogeieren en fin mulighet til å sende ut et kartutsnitt til oss kjøperne, over det område de ønsker å avvirke , for å få det beste tilbudet, sier Gjermund som er vant til å operere i et marked med åpen konkurranse.

Med andre ord vil de nye planene være til fordel både for skogeier, entreprenører og oss som oppkjøpere/omsetningsledd. Men den største fordelen ligger antakelig likevel hos skogeieren: Det blir enklere å forvalte egen eiendom, og ha en god oversikt over «alt» som finnes på eiendommen.

Dette blir nytt for veldig mange i årene fremover.
– Det blir viktig at det blir kurs /opplæring i bruk av planen, påpeker Gjermund. Det vil gjøre det lettere å utnytte investeringen fullt ut i årene som kommer.

Ønsker du å bestille ny skogbruksplan?

Last ned bestillingsskjema som PDF

Søknad om statsstøtte må også fylles ut:

Last ned søknadsskjema LDIR

Skjemaene skal sendes til Mjøsen Skog.