Gunnar Aakrann Eek er med!

Gunnar, med ektefelle Hege og barna Anne og Olaf

Gunnar Aakrann Eek og kona Hege bor på Gaarder i Leiret (Elverum) med sine to barn Anne og Olaf. Det er en betydelig skogeiendom på om lag 34.500 mål. Noen teiger på Vestad, litt rundt Elverum sentrum og i Svartholtet, og resten i Julussdalen. Gunnar har gått på statens skogskole Osen, og også utdannet siviløkonom. Gunnar overtok eiendommen for ca ett år siden, og skal nå ha nye skogbruksplaner.

Opprinnelig var skogen til eiendommen på ca 20 000 mål. Resterende arealer er tilkjøpt etter siste skogbruksplan fra 90-tallet. Eksisterende skogbruksplan er utdatert og unøyaktig, og det er ikke plandata for mer enn litt over halve dagens eiendom. Eksisterende plan er ikke digital noe som gir utfordringer med oppdateringer.

Gunnar jobber fulltid i Sparebanken Hedmark på Hamar og driver eiendommen ved siden av.
– Jeg har god hjelp fra Glommen Skog i drifta av eiendommen, sier han

Hvorfor har du bestemt deg for å bestille nye skogbruksplaner nå?

– I mitt tilfelle er det viktig å få en oppdatert ressursoversikt utarbeidet på samme måte for hele eiendommen, og få denne i et moderne verktøy som er digitalt og fremmer samhandling mellom ulike aktører, f eks med Glommen. Det er effektivt å ha tilgang på egen PC, på nett og også på app på mobilen som du kan ha med deg ut i skogen. Ny plan er ett steg på vegen dit. For meg som driver eiendommen ved siden av jobb er det essensielt å ha tilgang til planen når det passer meg.

Gunnar påpeker at en oppdatert ressursoversikt er viktig for å drive eiendommen så godt og effektivt som mulig. Kort sagt utnytte potensialet som ligger der, til best mulig total verdiskapning. Målet er at eiendommen skal drives så effektivt og lønnsomt som mulig over tid.
– Jeg tror det er viktig for utviklingen i næringen og verdiskapningen i den totale kjeden i skogbruket at vi tar i bruk ny teknologi og ser nye muligheter for å effektivisere.

– Jeg gleder meg til å få det hele over på nett og tilgjengelig i digitale verktøy på smarttelefon. Dette vil nok føre til at mange flere skogeiere vil bli mye bedre kjent med ressursene i sin egen skog. Man har data tilgjengelig hele tiden når man er i skogen. Det er bra for engasjementet, sier Gunnar.

Ønsker du å bestille ny skogbruksplan?

Last ned bestillingsskjema som PDF

Søknad om statsstøtte må også fylles ut:

Last ned søknadsskjema LDIR

Skjemaene skal sendes til Mjøsen Skog.