Husk: Bestillingsfrist 1. februar!

Jan Bekken i Elverum kommune opplever stor pågang fra skogeiere med spørsmål

Så langt har det vært meget god respons på tilbudet om nye skogbruksplaner i Elverum og Våler. I Elverum kommune merker de stor pågang med spørsmål fra interesserte skogeiere. Mjøsen skog kan på sin side rapportere om at bestillingene totalt begynner å nærme seg halve potensialet. Når vi vet at potensialet for de to kommunene er i underkant av 1 million dekar så begynner det å bli mye skog som skal takseres.

– Det begynner å haste hvis du ønsker å bestille. Fristen er 1. februar. Spesielt etterlyser vi nå respons blant de mindre skogeierne, sier Jan Bekken. Altså, de som sitter på noen hundre mål. For denne gruppen vil det være «nesten gratis» å få utarbeidet en ny plan, så her er det ingen grunn til å være tilbakeholden.
En plan for små eiendommer vil være nyttig f.eks i forbindelse med et mulig salg eller en eiendomsoverdragelse i framtida.

– De spørsmålene som kommer hyppigst for øyeblikket handler om gårds- og bruksnummer, navn på teigene og/eller antall dekar, sier Erik Stenhammer, skogsjef i Elverum kommune.
Alle feltene på det tosidige bestillingsskjemaet kan virke avskrekkende på noen og en hver. Jan Bekken skyter inn:
– Det er ikke nødvendig å fylle ut navn på teigene hvis du ikke har dette klart for deg. Faktisk er det heller ikke nødvendig å fylle ut areal. Dette er informasjon som allerede ligger tilgjengelig for Mjøsen i forskjellige grunnlag og registre.

Velg riktig kommune, gårds- og bruksnummer
og du er i gang!

Med andre ord: Treffer du med riktig gårds- og bruksnummer på hovedbølet så skal det være mulig for Mjøsen å finne ut av resten på en enkel måte. Du kan også kontrollere selv på offentlig tilgjengelig webside:

Du kan også godt ta en utskrift fra denne websiden og legge ved din bestilling. Det er et fullgodt alternativ til å bruke tabellen i bestillingsskjemaet.

– Vi har forsøkt å nå frem til skogeiere i de to kommunene på flere forskjellige måter, sier Stenhammer. Det er selvfølgelig sendt et brev til alle med info og skjemaer. Det er også rykket inn annonser i lokalavisene. Nytt i denne sammenhengen er at vi har opprettet en dedikert webside for kampanjen, og at det er opprettet en facebook-gruppe som skogeierne har meldt seg inn i. Dette har tidvis fungert så godt at det har vekket oppsikt både hos Mjøsen og inne hos Fylkesmannen.

Sju informasjonsmøter har blitt avholdt i januar. Totalt har ca 250 skogeiere/assosierte har vært til stede på disse møtene. Hos Mjøsen har det i skrivende stund kommet inn ca 40 svarkonvolutter med bestillinger siste døgn, og det er hektisk aktivitet.
– Men: Det er altså fortsatt mulig å bestille innen fristen, oppfordrer Bekken og Stenhammer. Når fristen er utløpt vil det bli høyere gebyr pr eiendom for å få utført det samme arbeidet. Bestillingen trenger ikke være komplett. Bestill før fristen, og få bistand fra Mjøsen Skog for å få kontroll på detaljene!

Ønsker du å bestille ny skogbruksplan?

Last ned bestillingsskjema som PDF

Søknad om statsstøtte må også fylles ut:

Last ned søknadsskjema LDIR

Skjemaene skal sendes til Mjøsen Skog.