Informasjonsmøter – tid og sted

Alle informasjonsmøter er dessverre unnagjort, men hvis du har spørsmål kan du henvende deg direkte til Mjøsen skog v.

Rune Glæserud: tlf. 907 96 956

E-post: rune@mjosen.no

Du kan også ta kontakt med skogkontoret i din kommune.