Isak Halvorsen i Heradsbygda er med!

Isak Halvorsen og ektefelle Inger Camilla Løken

Isak Halvorsen er heltidsbonde og driver eiendommen Hvarstad Nordre sammen med ektefelle Inger Camilla Løken og to barn. Gården har ca 2500 dekar skog, og da sier det seg selv at oppdaterte skogbruksplaner vil være et godt verktøy for drift.

Isak har Bachelor skogbruk fra Campus Evenstad, og har tidligere jobbet innen offentlig skogforvaltning og som skogbruksleder.
– Nå jobber jeg som heltidsbonde på gården i Heradsbygd, hvor vi driver med kylling, korn, gras og skog, foreløpig… Jeg har også ulike oppgaver innen skog og vilt for Elverum kommune.

Hva mener du er det beste argumentet eller argumentene for at skogeierne bør bestille nye skogbruksplaner?

– Skogbruksplanene som foreligger i dag har gått ut på dato. Mye av dataene i disse stammer fra takster som kan være flere tiår gamle. Det skjer mye i skogbruket med krav til sertifisering, plantemateriale som gir økt tilvekst, samt klimaet. Sistnevnte faktors påvirkning på skog og drift har også endret seg. Stormen ”Dagmar” som vi opplevde for noen år tilbake endret skogbildet vesentlig. Det er mange grunner for å bestille en oppdatert skogbruksplan, samt at det er viktig for meg å ha tilstrekkelige gode data for å optimalisere drifta på gården. Kostnaden på kjøp av skogbruksplan etter tilskudd og bruk av skogfond med skattefordel, er svært gunstig. Det er også viktig å ha en sertifisert skog i tråd med PEFC standard, påpeker Isak.

Hva tror du om viktigheten av et effektivt skogbruk i framtidas Norge?

– Skog og skogbruk er en stor ressurs i Våler/Elverum. Skogen gir oss mange arbeidsplasser og er en ressurs vi også i framtida vil få mye glede av. Gjennom et effektivt skogbruk, øker vi skogproduksjonen og genererer en økt avkastning innen både miljø og næring.

Isak mener at den høyteknologiske registreringsmetodikken med lasertakst gir bedre data.
– De digitale verktøyene utvikles og blir stadig mer brukervennlige. Bilder og layout har blitt skarpere og bedre.

Ønsker du å bestille ny skogbruksplan?

Last ned bestillingsskjema som PDF

Søknad om statsstøtte må også fylles ut:

Last ned søknadsskjema LDIR

Skjemaene skal sendes til Mjøsen Skog.