Joar Skirbekk og Sølvi Westvang er med!

Ekteparet Sølvi Westvang og Joar Skirbekk med barna Jenna og Martea.

Ekteparet Joar Skirbekk og Sølvi Westvang bor på småbruket Engemoen i Bjølsetgrenda, sørvest i Elverum kommune. Sammen har de datteren Jenna, og annenhver uke bor også Joar sin datter Martea hos dem. Joar og Sølvi har bestemt seg for at de skal ha ny skogbruksplan.

Joar er utdannet agronom (jord, husdyr, teknikk og skogbruk) fra Jønsberg landbruksskole. I tillegg er han utdannet revisor fra Høgskolen I Hedmark. Sølvi har sin bakgrunn i kulturstudier fra Høgskolen i Telemark, samt design og veving av tekstiler fra Høgskolen i Oslo.

Joar har drevet jorda på gården siden 2003 og tok over eiendommen i 2007. Hans landbruksutdanning har medvirket til både interesse, kunnskap og bevissthet rundt driften av småbruket.
– I dag driver vi vel 350 daa dyrket mark, sier Joar. Her dyrkes det korn og gras.
Ekteparet startet med dølafe i 2012, og i 2015 bygde de nytt fjøs for ammekuene. Pr i dag har de ca 30 dyr, og antallet er økende.
– Vi produserer kjøtt fra lokale ressurser, rett til forbruker. Kortreist mat basert på lokale ressurser er «i tiden» som man sier, og vi merker at det er både økende interesse og etterspørsel, forteller Sølvi.

Engemoen Dølafe har egen facebookside som du finner her.

Sølvi har sin base på gården der hun jobber med dyrene, samt salg og markedsføring av kjøtt og skinn. Sølvi har i tillegg en deltidsstilling som prosjektleder for prosjektet Ullialt i Norges Husflidslag. Joar jobber fulltid som revisor i tillegg til gårdsdriften.

På småbruket er det ca 125 daa med skog. Når det gjelder ny skogbruksplan sier Joar:
– Vi har jo en veldig liten skogbrukseiendom, men mener likevel det er viktig at vi som små skogeiere også bør være beviste på hva vi eier, og hvilke ressurser skogeiendommen vår har. I tillegg er vi litt nysgjerrige på hva en skogbruksplan kan fortelle oss, og hvilke tiltak som bør gjøres i skogen.

Joar og Sølvi mener det er viktig at også små skogeiere er beviste på hva de eier, hva man bør gjøre og hva kan få ut av skogen sin. I en større sammenheng er også de små eiendommene viktige med tanke på økt produksjon og et mer effektivt skogbruk i fremtiden.
– I jobben som revisor ser jeg at mange bedrifter i området vårt på en eller annen måte er tilknyttet jord- og skogbruk. Slik tror jeg det også vil være i fremtiden, og at drift også på de små brukene vil være viktig for sysselsetting i innlandet, sier Joar.

Ønsker du å bestille ny skogbruksplan?

Last ned bestillingsskjema som PDF

Søknad om statsstøtte må også fylles ut:

Last ned søknadsskjema LDIR

Skjemaene skal sendes til Mjøsen Skog.