Category: Info

Søk statsstøtte PDF

I tillegg til at du bestiller takst/skogbruksplan hos Mjøsen Skog må du søke Statstilskudd direkte fra Landbruksdirektoratet (LDIR) på eget skjema. LDIR-skjema legges sammen med bestillingsskjemaet i frankert konvolutt og sendes til Mjøsen. Hvis du...

Bestillingsskjema PDF

Du kan bestille ny skogbruksplan på to forskjellige måter. Skjemaet i PDF-format printes ut og sendes til Mjøsen Skog innen fristens utløp, eller du kan også legge inn bestilling via internett på Mjøsen Skog...

Info-brosjyre, last ned PDF

Her kan du laste ned PDF av informasjonsbrosjyre. Brosjyren inneholder beskrivelser av produktet, priseksempler og annen praktisk informasjon for deg som skogeier Klikk for å laste PDF

Skogbruksplaner for framtida!

Takstutvalget for ny skogbruksplan i Elverum og Våler inviterer i disse dager kommunenes skogeiere til å bestille nye og oppdaterte skogbruksplaner. En oppdatert skogbruksplan er kanskje det viktigste verktøyet du som skogeier har når du...