Category: Skogeier

Randi Østhagen er med!

Randi Østhagen bor på eiendommen Lille Rismyr i Nordskogbygda – Elverum kommune. Hun tok over eiendommen i år 2000 etter en onkel. Bruket har i underkant av 600 mål skog og ca 40 mål...

Ove Borg er med!

Ove Borg er skogbruker på eiendommen Væringsåsen i Hernes, retning Nordskogbygda. Gården har ca 5000 mål skog, og drift av skogen har vært en av Oves hovedbeskjeftigelser i mange tiår. Han har bestilt nye skogbruksplaner,...

Leif Arvid Vaaler er med!

Leif Arvid Vaaler er skogeier i Våler kommune. Han er gift med Guro Oudenstad Strætkvern, og de har tre barn sammen: Ingrid, Erle og Hedda. Eiendommen han driver heter Sø-Eig Skog og er på...

Gunnar Aakrann Eek er med!

Gunnar Aakrann Eek og kona Hege bor på Gaarder i Leiret (Elverum) med sine to barn Anne og Olaf. Det er en betydelig skogeiendom på om lag 34.500 mål. Noen teiger på Vestad, litt rundt Elverum sentrum og i...