Leif Arvid Vaaler er med!

Leif Arvid Vaaler. Skogeier og grunnerverver hos Statens vegvesen

Leif Arvid Vaaler er skogeier i Våler kommune. Han er gift med Guro Oudenstad Strætkvern, og de har tre barn sammen: Ingrid, Erle og Hedda. Eiendommen han driver heter Sø-Eig Skog og er på ca 8.600 dekar. Skogen har han overtatt etter foreldrene sine. Leif Arvid er utdannet skogagronom fra Sønsterud, og jordskiftekandidat fra ÅS (UMB). Han har bestemt seg for at han skal ha nye skogbruksplaner.

– Jeg har en skogbruksplan fra 2004, sier Leif Arvid. Den er forsåvidt grei nok, med god informasjon, men jeg ser en stor fordel med å få ny og digital plan som er enklere å ajourføre.
Leif Arvid er ansatt som grunnerverver hos Statens vegvesen, og bor på Lillehammer. Han jobber med andre ord fulltid utenfor skogen.
– Siden jeg både jobber utenfor skogen, og bor et stykke fra Våler vil en digital og fullt ut oppdatert skogbruksplan bidra til å forenkle administrasjon av skogsdrift, både når det kommer til hogst og kulturtiltak.

Hva mener du er det beste argumentet for å bestille nye skogbruksplaner nå?

– For min del er det viktigste argumentet at planen er digital. Sammen med mobil- eller nettbrettløsninger vil det nå bli enkelt å ta med seg skogbruksplanen ut i felt, og kunne gjøre endringer og oppdateringer fortløpende mens man er ute. Ser det også som kostnadsmessig fordeltaktig å investere i ny skogbruksplan nå, når vi får disponere nye laserskanninger og flybilder uten ekstra kostnad.

Hva tror du om viktigheten av et effektivt skogbruk i framtidas Norge?

– Jeg ser på skogen som en viktig fornybar ressurs. Med tanke på klimaendringer, fokus på «det grønne skiftet» og fornybare ressurser mener jeg skogbruket er viktig og vil stå enda sterkere i fremtiden. Å drive effektivt vil være essensielt i et kostnads- og konkurranseperspektiv.

Leif Arvid mener gode skogbruksplaner bidrar til effektiv forvaltning, med tiltak og hogst til rett tid.
– Dette vil være lønnsomt for den enkelte skogeier, men også gjøre skogbruksnæringen mer konkurransedyktig i markedet, konkluderer han.

Ønsker du å bestille ny skogbruksplan?

Last ned bestillingsskjema som PDF

Søknad om statsstøtte må også fylles ut:

Last ned søknadsskjema LDIR

Skjemaene skal sendes til Mjøsen Skog.