Leiv Schulstad er med!

Gården Finstad Vestre i Hernes med en bugnende byggåker. Hunden Obelix poserer villig i forgrunnen

Leiv Schulstad driver gården Finstad Vestre i Hernes, Elverum kommune, hvor han bor med ektefelle Stine Mari Berg Schulstad. Leiv har bestemt seg for å bestille ny skogbruksplan. Han er utdannet sivilingeniør fra Norges Landbrukshøgskole, og han beskriver seg selv som «kornproduserende måneskinnsbonde /deltidsbonde». Til daglig jobber han i Elverum kommune, som leder for kommunens vann- og avløpsenhet.

Gården har cirka 800 dekar produktiv skog.
– Forrige skogbruksplan er omkring 20 år gammel, utarbeidet av FORAN. En skogbruksplan utarbeidet med dagens digitale verktøy er mer lettlest og vil være mer oversiktlig enn den gamle, fremholder Leiv. Både skogen og de digitale verktøyene for å utarbeide en skogbruksplan har utviklet seg mye de siste 20 årene.

Hva mener du er de beste argumentene for at skogeierne bør bestille nye skogbruksplaner nå?
– Hvis målet er å skjøtte skogen så økonomisk optimalt som mulig, er en oppdatert skogbruksplan et godt verktøy for å treffe tiltak. Skogeiers betaling for en kubikkmeter tømmer har aldri i historien vært lavere enn den er nå. Desto viktigere med god planlegging, påpeker han.

Leiv mener at timingen nå er riktig: Det foreligger et helt ferskt kartgrunnlag etter at skogen ble registrert ved laserscanning i 2016, samt at det er nå dette fellesprosjektet gjennomføres. Dette er to faktorer som tilsier at hvis man ønsker en skogbruksplan, så er det nå man bør bestille. Hver enkelt plan blir nokså rimelig for den enkelte skogeier, når prosjektet samlet er såpass stort.
– I tillegg er det alltid greit å få noen anbefalinger og råd om tiltak, vurdert av andre øyne, sier Leiv.

Hva tror du om viktigheten av et effektivt skogbruk i framtidas Norge?

– Skogbruket leverer råstoffet til mange forskjellige produkter, og inngår i mange ulike prosesser, i direkte konkurranse med råstoff fra utlandet. Med norsk kostnadsnivå er det helt avgjørende at skogbruket er effektivt, hvis vi skal ha noen sjanse i konkurransen med råstoff produsert i andre land. Vi konkurrerer som kjent med land hvor det er betydelig lavere kostnader enn i Norge.

– Nettopp derfor er det viktig med en skogbruksplan, ett verktøy, så godt som mulig, for å kunne drifte skogen så effektivt som mulig, konkluderer driveren på Finstad Vestre.

Ønsker du å bestille ny skogbruksplan?

Last ned bestillingsskjema som PDF

Søknad om statsstøtte må også fylles ut:

Last ned søknadsskjema LDIR

Skjemaene skal sendes til Mjøsen Skog.