Magnus Nordhagen er med!

Magnus Nordhagen med samboer
Kjersti Mellembakken.

Magnus Nordhagen tilhører «den yngre garde» skogeiere. Han driver eiendommen Nysted i Bergeberget, Elverum kommune. Skogen er delt på 6 teiger, og omfatter drygt 1800 dekar. Magnus har de siste par årene jobbet med både planting og tynning.
– Det finnes ingen oppdatert skogbruksplan for eiendommen og skogteigene, forklarer han, noe som har påført ham mye ekstraarbeid de siste årene.

Han har etter beste evne forsøkt å gå inn på eksisterende kartgrunnlagg, se på flyfotos, og tegne inn bestandsfigurer manuelt. Noe som kanskje kan virke enkelt i teorien, men som ikke er fullt så enkelt når man skal gjøre det i praksis.
– I tillegg er det innenfor teigene ofte små arealer jeg har vært inne på og plantet eller gjennomført skogpleie. Mye av jobben har jeg gjort selv. Det dreier seg om kanter som har blitt stående etter tidligere drifter eller meget små «lapper» på bare noen få mål. Greit nok å finne det igjen når jeg er ute i skogen og gjør det praktiske arbeidet, men adskillig verre å finne det igjen på kart når det f.eks skal innrapporteres for bruk av skogfond.

Magnus mener tiden er inne for å bestille skogbruksplan nå:
– Etter min mening er kostnaden liten. Kombinasjonen med statsstøtte og skattefordelen ved bruk av skogfond gjør at skogeier kommer meget godt ut av det. Løsningen med å få alt digitalisert i Allma virker moderne og fremtidsrettet. I årene som kommer er jeg helt sikker på at denne nye skogbruksplanen vil spare meg for mye arbeid, sier Magnus.

Ønsker du å bestille ny skogbruksplan?

Last ned bestillingsskjema som PDF

Søknad om statsstøtte må også fylles ut:

Last ned søknadsskjema LDIR

Skjemaene skal sendes til Mjøsen Skog.