Marianne Wimmer er med!

Marianne Smitt-Amundsen Wimmer er ei dame
med mange jern i ilden

Marianne Wimmer bor på gården Schulstad østre og vestre sammen med ektemannen Hans og tre barn. Tilhørende eiendom er også Gransjøberget Skog på ca 30.000 dekar, hvor det nå skal bestilles oppdaterte skogbruksplaner.

Marianne er utdannet skogingeniør fra Gjøvik IH, Brandbu, og kaller seg «skogbruker på heltid med någgå attåt».
– Selv er jeg både vertinne på Gransjøberget Sæter og daglig leder i Gransjøberget Viltkjøkken, begge deler utviklet med utspring fra skogens ressurser, sier Marianne som har mange jern i ilden. Jeg er veldig glad i jobben min, og elsker å være ute i all slags vær enten det er for å se på skog eller jakte.

Les mer om Gransjøberget på www.gransjoberget.no

Ektemannen Hans har full jobb utenom landbruket, som tømmermegler i Nortømmer. I denne familien skorter det altså ikke på kunnskap om skog og tømmer. For å si det mildt…

Marianne kan fortelle at det har vært skogbruksplan på eiendommen i lang tid:
– Kanskje så langt tilbake som 50-tallet, med oppdateringer og nye planer når det har vært tilgjengelig. Planen jeg har nå er fra 2006. Jeg har skogbruksplan på pc – PAN. Dette har fungert godt, og vi har oppdatert etter hvert slik at det fortsatt er et godt hjelpemiddel i driften av eiendommen

Hva mener dere er de beste argumentene for at skogeierne bør bestille nye skogbruksplaner?

– Alt er i utvikling, så også skogbruksplaner. Det er viktig å ha god ressursoversikt og dokumentere utførte tiltak. Det er også økende behov for å dokumentere miljø- og kulturhensyn som blir ivaretatt. Så vidt jeg har skjønt vil de nye planene bli enda mer nøyaktige med tanke på ressursoversikt enn den jeg har nå. Videre blir det bra med en web-løsning slik at alle data ligger på server og ikke på min pc. Så slipper jeg utfordringer med sikkerhetskopiering, smiler Marianne.

– Jeg forventer også at Allma er meget brukervennlig. Dessuten blir det jo sånn fremover at tømmerkjøperne vil ha bedre tilgang til informasjon om min skog, og at det da blir enda enklere å innhente tilbud fra de ulike kjøperne. Ser ingen grunn til at skogbruket ikke skal effektiviseres på lik linje med andre næringer, så lenge dette ikke går ut over kvaliteten og hensyn som må tas, presiserer vertinnen i Gransjøberget.

Ønsker du å bestille ny skogbruksplan?

Last ned bestillingsskjema som PDF

Søknad om statsstøtte må også fylles ut:

Last ned søknadsskjema LDIR

Skjemaene skal sendes til Mjøsen Skog.