Mjøsen informerer om feltbefaring

Tidligere denne uka startet markarbeidet med takstmannskapet fra Mjøsen Skog, takstutvalget og skogeierne i Våler. Tidligere har man feltbefart to tredeler av skogen i Elverum, nå står den siste tredelen for tur i disse dager, samt hele Våler. Takseringen vil pågå gjennom sommeren og fram til oktober. I løpet av desember vil så skogeierne få alle data tilgjengelig digitalt eller på papir.

Skogbruksplanene vil kunne oppdateres og brukes de nærmeste 15- til 20 årene. Skogeiere som ikke har bestilt planer med markbefaring vil få sine planer allerede i juni.