Ove Borg er med!

Historiske dokumenter: Ove Borg tar et overblikk over
plankartet fra 60-tallet.

Ove Borg er skogbruker på eiendommen Væringsåsen i Hernes, retning Nordskogbygda. Gården har ca 5000 mål skog, og drift av skogen har vært en av Oves hovedbeskjeftigelser i mange tiår. Han har bestilt nye skogbruksplaner, og mener tiden er moden for å ta steget inn i den digitale tidsalder når det gjelder planlegging av tiltak og avvirkning i skogen.

– Jeg har brukt skogbruksplaner aktivt så lenge jeg har drevet gården, sier Ove og viser oss en meget analog versjon fra 60-tallet. Planen er sirlig og nøyaktig utført, men nå i ettertid da vi vet «fasiten» var de nok litt forsiktige i sitt anslag av hogstpotensiale.
– Hvis vi tar utgangspunkt i planen fra 60-tallet har jeg nok «overhogd» mange ganger, flirer han. Hvorfor potensialet var beregnet såpass lavt den gang har han ingen forklaring på, men kanskje ser vi i dag et resultat av at klimaet har blitt litt varmere og at skogen vokser litt raskere enn man regnet med i tiårene etter krigen?

Den planen Ove har fulgt de siste tiårene er imidlertid fra 1992, og har blitt oppdatert et par ganger siden den ble utarbeidet.
– For 25 år siden kostet det meg 10 kr og 60 øre målet å få utarbeidet denne skogplanen. Hvis man går for alternativ 2 i Mjøsens tilbud i dag koster det 8 kr og 10 øre målet for min eiendom. Regner vi inn forandringen i kroneverdi over 25 år sier det seg selv at dagens plan blir utrolig billig sammenliknet med 90-tallet, konkluderer den erfarne skogbrukeren. Den nye planen som skal utarbeides nå vil være mye mer nøyaktig, og dermed et bedre og sikrere styringsverktøy for skogeieren i framtida.

Hvorfor mener du det er lurt av skogeiere å bestille nye planer nå?

– Som nevnt har vi argumentene med både lav pris og bedre kvalitet. I tillegg til dette så har også skogeiere havnet i «tidsklemma» de siste tiårene. Folk er rett og slett mindre ute i skogen sin, og vet mindre om hva som har skjedd og hvor det er behov for tiltak. Jeg tror skogeiere generelt hadde bedre kunnskap om sin egen skog på den tiden man var ute og hugde manuelt med motorsag, filosoferer Ove.
Han mener mange kan komme til å få seg en liten overraskelse når de nye planene foreligger.

Hva tror du om framtida for norsk skogbruk?

– Skogen står jo der den, og jeg kan ikke se noen grunn til at det ikke skal «gå så det griner» for norsk skogbruk. Vel å merke med avvirkning, sier han ettertenksomt. Foredlingsindustrien i Sverige tar stort sett unna rubbel og bit av det vi klarer å levere av massevirke i Norge. Det er jo bare slik det har blitt, men likevel er det litt synd at vi ikke i større grad klarer å foredle denne råvaren her hjemme. Det er synd å se at det ikke er mulig å holde liv i et par-tre kartongfabrikker i dette landet.
– Men det blir spennende å se hva framtida bringer. På Stortinget prates det om «Det grønne skiftet», og mye av det som kan lages av olje, det kan også lages av tømmerstokken. Drivstoff som bioetanol er bare ett eksempel. Det må drives forskning og utvikling, og det må legges til rette politisk hvis vi skal klare å hente hjem arbeidsplasser knyttet til ressurser fra skogen.

Enn så lenge er Norge fortsatt i «oljealderen», men Ove har tro på at skogen i Norge som fornybar ressurs vil bli viktigere og viktigere i framtida.

Ønsker du å bestille ny skogbruksplan?

Last ned bestillingsskjema som PDF

Søknad om statsstøtte må også fylles ut:

Last ned søknadsskjema LDIR

Skjemaene skal sendes til Mjøsen Skog.