Petter Kjendalen i Nortømmer

Petter Kjendalen – tømmermegler hos Nortømmer

Petter Kjendalen er tømmermegler i Nortømmer, og er hovedkontakt for område Elverum. Nortømmer omsetter nasjonalt snaut 1,5 millioner kubikkmeter tømmer årlig, og møter stadig på utfordringer relatert til avvirkning og eiendomsgrenser. Det er en av årsakene til at også Nortømmer oppfordrer skogeiere til å bestille nye skogbruksplaner nå.

– I hogstmaskinen har de selvfølgelig oppdaterte grensekart i sin computer, men dette er jo ikke akkurat til hjelp i hverdagen for den enkelte skogeier, sier Petter. Jeg har vært med på å gå i timevis for å finne grensene, og noen ganger har vi måttet gi opp. De nye digitale kartene med riktige grenselinjer vil gi skogeier anledning til å holde seg oppdatert og være mer «hands on» angående prioriteringer i egen skog.
De gamle planene her i området er jo som kjent fra 2006. Det har skjedd mye både i skogen og med teknologien på 10-11 år

«Alle» går etter hvert rundt og bærer på en smarttelefon. Nye verktøy og apper lanseres stadig, og telefonen blir et viktig verktøy for den enkelte skogeier i framtida.
– Skogeieren vil til en hver tid ha tilgang til en god ressursoversikt over tømmer på eiendommen. Kanskje er det behov for investeringer på gården som ikke er relatert til skogen? Da kan de være greit å vite noe om hvor mye kapital man har tilgjengelig «på rot», sier Petter. Denne ressursoversikten vil også være nyttig i forbindelse med overdragelse og generasjonsskifte. Den nye skogbruksplanen vil kanskje være mer verdt for nye drivere, enn den er for de som eier skogen i dag.

Petter påpeker likevel at de nye skogbruksplanene ikke vil være noe sovepute for skogeiere i fremtiden.
– Det vil fortsatt være viktig med ajourføring og fremskriving. Planene skal også til en hver tide være oppdatert med tanke på kulturminner i skog samt naturtyper og kjernebiotoper. Mange gamle skogbruksplaner er mangelfulle i så henseende.

– Husk å krysse av for at Nortømmer og forsåvidt også de andre aktørene skal ha tilgang til informasjonen i Allma, sier Kjendalen. På den måten blir det enklere for skogeiere å «shoppe rundt» etter det beste tilbudet når et område skal avvirkes.

Ønsker du å bestille ny skogbruksplan?

Last ned bestillingsskjema som PDF

Søknad om statsstøtte må også fylles ut:

Last ned søknadsskjema LDIR

Skjemaene skal sendes til Mjøsen Skog.