Randi Østhagen er med!

Randi Østhagen – på dette bildet i et ganske annet miljø enn eiendommen i Nordskogbygda.

Randi Østhagen bor på eiendommen Lille Rismyr i Nordskogbygda – Elverum kommune. Hun tok over eiendommen i år 2000 etter en onkel. Bruket har i underkant av 600 mål skog og ca 40 mål dyrket jord. Randi forpakter bort jorda, og har ansvar for drift av skogen selv, med god veiledning fra Glommen og Stora Enso.

Randi har ikke jordbruksutdanning – faktisk er det helt andre ting som opptar henne i det daglige virke.
– Jeg jobber som ergoterapeut for barn og unge i Elverum, forteller Randi. Det blir ikke mye inntekter av å drive et så lite bruk, så for oss handler det mest om god livskvalitet. Vi bor landlig og viderefører familiegården. Det er DET som er hovedmotivasjonen for å drive eiendommen.

– Det finnes en skogbruksplan som sist ble ajourført i 2006. Denne er dermed ikke lenger oppdatert med tanke på tilvekst og hogst. Derfor blir det fint å få en oppdatert «tilstandsrapport» av skogen og anbefalinger om hva vi bør gjøre. Tenker nok at en digital skogbruksplan vil være lettere å ajourføre og følge med på for meg, sier Randi

Randi tror nok at hun ikke ville tatt initiativet selv for å oppdatere skogbruksplanene, så hun syns det er bra det kom et innspill med et godt tilbud utenfra. Gunstige vilkår og lav pris var utslagsgivende for å kunne bestille til den vesle eiendommen.
– Et effektivt skogbruk bør være bra miljøtiltak for framtida, samt at det vil gi verdiskaping for neste generasjon som skal overta etter meg. Selvfølgelig er skogen en ressurs, men siden jeg ikke har så mye kunnskap om skogsdrift selv trenger jeg råd om konkrete tiltak for optimal drift.
Randi er heldig som har engasjert ungdom i huset, som er glad i å drive i skogen. Dermed kan de gjøre noe av arbeidet med tiltak i skogen sjøl.

Ønsker du å bestille ny skogbruksplan?

Last ned bestillingsskjema som PDF

Søknad om statsstøtte må også fylles ut:

Last ned søknadsskjema LDIR

Skjemaene skal sendes til Mjøsen Skog.