Skogbruksplaner for 850 000 dekar er bestilt!

Rune Glæserud fra Mjøsen Skog – foto fra møtet på Skogheim i Elverum 12. januar

Vi har tatt en prat med prosjektleder Rune Glæserud i Mjøsen skog. Han kan fortelle at fellestakstprosjektet med nye skogplaner i Elverum og Våler er nå i full gang. Tilbudet ble sendt ut i januar, og det ble gjennomført sju informasjonsmøter med godt oppmøte. Bestillingsprosessen er nå over i en purrefase, og de som bestiller innen 1. mars unngår økt avgift på prosjektet.

– Det er bestilt skogbruksplaner på nærmere 70% av arealet i takstområdet, noe som vil si over 850 000 daa med produktiv skog. Vi har som mål å komme oss over 80% når vi nå tar direkte kontakt med de som ikke har bestilt enda, sier Glæserud.
– Dette er med andre ord det største kommersielle skogplanprosjektet som noen gang er gjennomført i Norge! Det er ingen grunn til å nøle med å bestille med veldig gunstige priser og god nøyaktighet på alle produkter. Du klarer ikke å forvalte en skogeiendom uten en god skogbruksplan.

Mjøsen Skog er godt fornøyd med responsen.
– Folka i takstutvalget er meget aktive og jobber godt med prosjektet, noe som er til veldig god støtte for oss som leverandør. Det er også opprettet egen hjemmeside på www.skogbruksplaner.no og egen facebookgruppe.

Rune forteller at Mjøsen Skog er i oppstarten på fototaksten, og vil gjennom hele året jobbe med dette. I tillegg skal markarbeid utføres både i år og til neste sommer. Ett så stort areal krever store mannskaper og ressurser. Alle skogeiere som bestiller som har mer enn 5 000 daa skog vil også bli invitert til en egen skogeiersamtale. Vi har allerede begynt med dette i Elverum.

– Dette er største og mest spennende prosjektet Mjøsen Skog har hatt på skogbruksplanlegging, sier prosjektleder Glæserud entusiastisk. Informasjon videre vil bli lagt ut på hjemmesider og facebook, følg med. Endelig levering av nye skogbruksplaner er vår og høst 2018.