Skogbruksplaner for framtida!

Erik Stenhammer, Jan Bekken (Elverum kommune) og Ole Jørgen Gjems (Våler kommune)

Takstutvalget for ny skogbruksplan i Elverum og Våler inviterer i disse dager kommunenes skogeiere til å bestille nye og oppdaterte skogbruksplaner. En oppdatert skogbruksplan er kanskje det viktigste verktøyet du som skogeier har når du skal vurdere eiendommens ressursgrunnlag og planlegge for framtida.

Det vil bli holdt en rekke informasjonsmøter i januar, med første allerede 9. januar på Heia hotell i Våler. Deretter går det slag i slag på forskjellige lokasjonene i de to kommunene. En komplett oversikt over informasjonsmøter finner du her. Møtene vil også bli opprettet som arrangementer tilknyttet prosjektgruppa på facebook: Nye skogbruksplaner – Elverum og Våler. Det vil også bli lagt ut PDFer av info-brosjyre og bestillingsskjema så fort dette er endelig klart. Skogeiernes frist for bestilling av skogbruksplan er 1. februar 2017.

– I den grad det finnes skogbruksplaner hos skogeiere i dag så er disse som regel både gammeldagse og utdaterte, påpeker Erik Stenhammer, skogsjef i Elverum Kommune. Dagens skogbruksplaner for Elverum og Våler er fort vekk 12-15 år gamle. Derfor har vi initiert dette arbeidet med å få på plass nye og moderne skogbruksplaner. Kostnadene burde heller ikke skremme noen: Det søkes om 40 % statstilskudd på pris til skogeier, og det er anledning til å bruke skogfondsmidler. Se eksempel på utregning nederst i saken.

Rent formelt er det Mjøsen Skog som skal gjennomføre det praktiske arbeidet med befaring, taksering og utarbeidelse av nye skogbruksplaner. Dette gjelder også skogeiere som er tilknyttet f.eks Glommen.
– I våre områder er det kanskje noen som «skvetter» litt når leverandøren er Mjøsen Skog, men det er ingen grunn til det, sier Jan Bekken. Det har en enkel forklaring: Mjøsen var den eneste som meldte interesse for å gjøre jobben. Har du noen spørsmål kan du ta kontakt med prosjektleder Rune Glæserud fra Mjøsen Skog på tlf. 907 96 956.

Fire pakkeløsninger, slik at du kan velge:

I spesifikasjonene fra Mjøsen er produktet delt inn i fire «pakker». Alternativ 1 – Ressursoversikt er beregnet for mindre eiendommer opp mot 500 daa. Fra 500 daa og oppover er det tre alternativer: Skogbruksplan uten behandlingsforslag, skogbruksplan med generert behandlingsforslag, og skogbruksplan med markbefaring. Det siste alternativet er nødvendigvis det mest nøyaktige, da alle data og anbefalinger blir kvalitetssikret i felt. Planen er at de bestilte skogbruksplaner skal være ferdige i løpet av 2018.

Gode og oppdaterte skogbruksplaner gir flere fordeler for skogeieren.

  • Alle kart vil selvfølgelig inneholde oppdaterte opplysninger.
  • Gjør det enklere å planlegge fremtidig økonomi ut i fra eiendommens ressurser.
  • Data vil ligge digitalt, noe som gir muligheter for å produsere diverse tema-kart etter eget ønske.

Priseksempel, skogbruksplan med feltbefaring på 1000 dekar:

Fastpris kr 1500,- pr eiendom 1500
Arealavhengig pris 1000 daa x 11,90 11900
Bruttopris grunnlag statsbidrag 13400
Minus potensielt statstilskudd 40% -5360
Minus skattegevinst ved bruk av skogfond -5400
Egenandel etter skatt 2740