Skogplanprosjektet i Elverum og Våler nærmer seg fullført

Gjennom sommeren og høsten 2018 fullførte Mjøsen Skog feltarbeidet. Alle data er kommet på plass i Allma. Feltarbeidet i prosjektet har pågått over 2 sesonger 2017/2018. De fleste skogeierne i Elverum har mottatt sine endelige skogbruksplaner. De siste i Elverum og alle i Våler har nå planen til gjennomsyn. Levering av endelig skogbruksplan her vil skje i vinter.

Foreløpige tilbakemeldinger fra skogeiere i Elverum som har fått ny skogbruksplan er veldig gode. Naturligvis er mange opptatt av at volumer stemmer, mange har hogd i det senere og skogeierne er veldig godt fornøyd med at tallene stemmer meget bra!

Det er mange av skogeierne i Elverum og Våler som har tatt i bruk det digitale skogbruksplanverktøyet Allma. Verktøyet gir deg enkel tilgang til skogbruksplanen din, og det er enkelt å oppdatere planen slik at den er a jour etter at du har gjort tiltak i skogen. Har du ikke bestilt Allma – ta kontakt med Mjøsen Skog, eller sjekk mer info på www.allma.no. Vi i takstutvalget oppfordrer alle til å bruke Allma, og det er absolutt en fordel å begynne å bruke programmet når planen er fersk.

Få full oversikt over egen skog. Med ALLMA er det enkelt å sjekke hvor det skal gjøres tiltak.
Med ALLMA vet du når du er i riktig bestand ute i skogen.
Inger Bente Menstad, skogeier

Etter at planen er levert vil tilskuddet til planen bli overført til din skogfondskonto. Deretter sender Mjøsen Skog ut faktura som du betaler på vanlig måte ved å benytte skogfondet. Ta kontakt med Landbrukskontoret om du har spørsmål til faktura og tilskudd.