Søk statsstøtte PDF

I tillegg til at du bestiller takst/skogbruksplan hos Mjøsen Skog må du søke Statstilskudd direkte fra Landbruksdirektoratet (LDIR) på eget skjema. LDIR-skjema legges sammen med bestillingsskjemaet i frankert konvolutt og sendes til Mjøsen. Hvis du bestiller online hos Mjøsen via web kan du scanne LDIR-skjema etter utfylling og sende til Mjøsen pr e-post.

Skjemaet i PDF-format finner du ved å klikke på linken nedenfor

Last ned søknadsskjema LDIR

OBS:

Dette skjemaet gjelder bare for å søke tilskudd. Selve oppdraget bestilles fra Mjøsen Skog – enten via web eller på papirskjema Bestilling PDF. Se eget menypunkt i toppmenyen.