Status – Skogbruksplanprosjektet for Elverum og Våler

Det er bestilt skogbruksplaner på ca 82 % av arealet i de to kommunene. Dette er bra, selv om vi selvsagt alltid skulle ønske oss så nær 100 % som mulig. Skogbruksplanprosjektet for Elverum og Våler skrider fram! Dere kan følge status for prosjektet på denne adressen

Ferdig fototakserte områder vises som grønne flater i kartet. Ferdig markbefarte områder vises som lilla felter i kartet.

Både Våler og Elverum ble fotografert og laserscannet i 2016. Begge kommunene er ferdig fototolket, og feltarbeidet har gått sin gang i Elverum øst for Glomma i 2017. For denne sesongen vil Mjøsens felttaksatorer gjøre seg ferdig med Elverum vest for Glomma, og hele Våler. Det betyr at planene vil kunne overleveres til skogeierne desember 2018 der man har bestilt «full pakke» – plan med markbefaring. De som ikke har bestilt markbefaring vil få sine planer levert i slutten av juni 2018. Leveransene er omtrent en måned forsinket i forhold til opprinnelig plan, dette skyldes i all hovedsak at flybilder og laserdata kom vesentlig senere til oss enn forutsatt. Vi er fornøyd med at Mjøsen har klart å jobbe inn det meste av den utsettelsen vi så komme, og håper dere som skal ha planene også er tålmodige den måneden det gjelder.

Alle som har bestilt skogbruksplan levert på Allma plattform får i disse dager tilgang til sine fototolkede data i Allma. Du får da mulighet til å gå inn og se på de foreløpige dataene, og kan kvalitetssikre egen eiendom. Gi beskjed til Mjøsen om hvilke bestand det er gjort tiltak i etter at flyfotoene ble tatt, slik at endringene kan legges inn med en gang. Endringer i bestand registreres direkte i Allma. For å sikre at dette blir bra holder vi denne våren introduksjonskurs i Allma – egen invitasjon er sendt pr epost. Velkommen!

Dersom du har spørsmål til planen eller til prosjektet – ta kontakt:

Prosjektleder Rune Glæserud på rune@mjosen.no 

Leder av Takstutvalget Kristian Noer på kmn@brednett.no

 

 

 

Kristian