Statusrapport juni 2017

Fototaksten pågår for fullt og halve prosjektarealet er ferdig registrert. Se fremdriften på Mjøsens hjemmesider, www.mjosen.no klikk inn på skogbruksplan – takstprosjekter – Elverum og Våler.

Den 24. mai gjennomførte vi oppstartdag markarbeid, der alle skogbruksplanleggerne deltok sammen med takstutvalget. På denne dagen gikk vi gjennom lokale skogbruksforhold sammen med planleggerne. Vi justerte også takstinstruksen noe og sikret at den er tilpasset skogforholdene i Elverum. Markarbeidet er nå godt i gang og mange skogeiere har allerede fått tekstmelding om at skogbruksplanleggeren er under vegs.

Bildet fra oppstartdagen viser alle skogbruksplanleggerne som arbeider med prosjektet.