Stinn brakke på siste info-møte på Borgheim

I kveld avsluttes turneen med informasjonsmøter om nye skogbruksplaner. Stinn brakke på Borgheim, der skogeierne på vestsida får informasjon om skogbruksplanprosjektet for Elverum og Våler. Geir Korsvold fra Mjøsen orienterer om innholdet i planen, og om planprogrammet Allma. God stemning og interesserte deltagere.

Alle som har klikket «skal» på facebook-arrangementene er med i trekningen om en traktorkalender. Navnene på de heldige utvalgte vil bli offentliggjort i facebookgruppa i løpet av neste uke.

Takk til alle som har vist engasjement og bidratt til å spre informasjon ved deltakelse på facebook.